Dofinansowanie dla branży fotowoltaicznej. W Świdniku powstanie nowe laboratorium badawcze XDISC S.A.

28 września XDISC podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-biznesowego firmy XDISC S.A.” Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Zgodnie z założeniami laboratorium ma służyć nie tylko wewnętrznym potrzebom, ale także pozwolić na nawiązanie współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność rozwojową, które nie posiadają wystarczającego zaplecza technicznego i technologicznego, szczególnie z  firmami z branży fotowoltaicznej i elektrotechnicznej.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 100 048,56 pln. Kwota dofinansowania to 2 000 023,68 pln. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 rok.