Przedłużenie terminu składania ofert na roboty budowlane Zapytanie ofertowe Nr 2/2017/lab

Informujemy, że w związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi  zapytania ofertowego,  termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 16 października 2017. Pozostałe zapisy Zapytania pozostają bez zmian.