Przedłużenie terminu składania ofert na roboty budowlane Zapytanie ofertowe Nr 2/2017/lab

 

Informujemy, że termin składania ofert  Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab został przedłużony do dnia 10 października br. Pozostałe zapisy Zapytania pozostają bez zmian