Przedłużenie terminu składania ofert Zapytanie ofertowe dot. dostawy systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact. Nr 1/2017/b+r

Informujemy, że termin składania ofert  dot. dostawy systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact. Nr 1/2017/b+r  został przedłużony do dnia 13  października br. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.