Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds procesu produkcji i inżynierii produktu

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego pn „Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”, nr Projektu POIR.01.01.01-00-0050/17, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w konkursie 1/1.1.1./2017,  firma XDISC S.A., z siedzibą 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, poszukuje Członka Zespołu Badawczo-Rozwojowego. Do naszego zespołu projektowego poszukujemy:  Specjalisty ds. procesu produkcji i inżynierii produktu

więcej informacji