Spółka Innowacyjne Technologie – skuteczna współpraca nauki i biznesu

Powstała nowa spółka Innowacyjne Technologie Sp. z o. o, która zacieśnia współpracę między instytucjami naukowymi a biznesem. XDISC S.A., obok MPK Lublin, Ursus S.A., Politechniki Lubelskiej oraz KUL, jest jednym z jej udziałowców. Współpraca naukowców i przedstawicieli biznesu pozwoli na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z potrzebami rynkowi, możliwych do praktycznego i komercyjnego wykorzystania. Podstawową działalnością Innowacyjnych Technologii będzie działalność naukowo-badawcza. Firma Innowacyjne Technologie skupi się przede wszystkim na uzyskaniu wsparcia dla realizacji innowacyjnych projektów w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych; testowaniu i wprowadzaniu rozwiązań optymalizujących koszty oraz na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Współpraca XDISC z instytucjami i firmami o tak dużym potencjale, wiedzy i doświadczeniu pozwoli na opracowywanie rozwiązań w zakresie fotowoltaiki w zupełnie nowej skali i zakresie.

Umowa powołująca nową Spółkę – Innowacyjne Technologie Sp. z o.o została podpisana w  czwartek, 16 czerwca br. w obecności Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka.

Umowę parafowali:

  • w imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa, Pan Paweł Zołoteńki – Dyrektor Administracyjny KUL
  • w imieniu Politechniki Lubelskiej – Rektor Piotr Kacejko
  • w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu Tomasz Fulara oraz Wiceprezes Zarządu Bogdan Kołciuk
  • w imieniu spółki URSUS BUS Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu – Jan Andrzej Wielgus
  • w imieniu Spółki XDISC Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu Wojciech Stanisław Wróbel oraz Wiceprezes Zarządu Michał Zbigniew Stempień.