Zapytanie ofertowe : roboty budowlane

W związku z planowaną realizacją projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-badawczego firmy XDISC S.A.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi 1 Badania i Innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, XDISC S.A zaprasza do składania ofert na roboty budowlane

Szczegóły zapytania znajdują się na stronie Ogłoszenia o konkursach