Request for quotation: dostawy Systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact.

W związku z planowaną realizacją Projektu badawczo-rozwojowego pn „Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”, nr Projektu POIR.01.01.01-00-0050/17, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  w konkursie 1/1.1.1./2017, firma XDISC S.A.. zaprasza do przedstawiania ofert dostawy Systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact.

Szczegóły  zapytania znajdują się na stronie Ogłoszenia o konkursach