Request for quotation: delivery of equipment for photovoltaic laboratory

W związku z realizacją projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-badawczego firmy XDISC S.A.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi 1 Badania i Innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, firma XDISC S.A. zaprasza do przedstawiania ofert dostawy wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego do nowopowstającego laboratorium fotowoltaicznego.

szczegóły zapytania znajdują się na stronie Ogłoszenia o konkursach