Competition notice

 

20th February 2018. Delivery of CIGS photovoltaic cells. Nr 1/2018/b+r. Market Assessment Procedure
10 października 2017. Odpowiedzi do pytań. Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab
9 października 2017. Przedłużenie terminu składania ofert. Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab
29 września 2017. Przedłużenie terminu składania ofert. Zapytanie ofertowe dot. systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact. Nr 1/2017/b+r
29 września 2017. Przedłużenie terminu składania ofert. Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab
21 września 2017. Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab
15 września 2017. Zapytanie ofertowe dot. systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact. Nr 1/2017/b+r
28 sierpnia 2017. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego do nowopowstałego laboratorium fotowoltaicznego zapytanie Nr 1/2017/lab
13 kwietnia 2017. Konkurs na Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego