(Polski)

JAK TO DZIAŁA ?
Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną bezpośrednio zasila urządzenia elektryczne w twoim domu. Gdy produkcja energii jest większa niż zapotrzebowanie, nadwyżki automatycznie oddawane są do sieci i pomniejszają  rachunek za pobraną z sieci energię.