Projekty RPO


28 września 2017 r,  XDISC S.A. podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-biznesowego firmy XDISC S.A.” Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.  Laboratorium ma służyć zarówno wewnętrznym potrzebom spółki jak i stanowić techniczne zaplecze dla świadczenia usług badawczych, szczególnie podmiotom branży fotowoltaicznej. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 100 048,56 pln. Kwota dofinansowania to 2 000 023,68 pln. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 rok.

Zapytanie ofertowe oraz informacje o konkursach  ofert związanych realizacją Projektu dostępne są na stronie ogłoszenia o konkursach