Projekty POIR


6 października 2017 r. XDISC podpisał z NCBR umowę o dofinansowanie Projektu pt. ”Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt przyczyni się do upowszechniania przyjaznych dla środowiska rozwiązań pozyskiwania energii z wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł, a opracowany system pozwoli zwiększyć opłacalność inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6 438 816,68 pln. Przyznane  dofinansowanie wynosi 4 055 847,19. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 rok.

Zapytanie ofertowe oraz informacje o konkursach ofert dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie ogłoszenia o konkursach