Wybór ofert w konkursach

3 listopada 2017. Wyniki Konkursu. Zapytanie ofertowe 1/2017/B+R Dostawa Systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na roboty budowlane do dnia 13 października  2017 wpłynęły trzy oferty.

KRYTERIA
WYBORU
OFERENT/ DOSTAWCA/
WYKONAWCA
 PRZYZNANE PUNKTY
  1. Cena netto 60%
  2. Okres gwarancji 30%
  3. Czas dostawy 10%
ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k. 41,53
LASER PRO Sp. z o.o. 39,94
Jiangsu Keyland Laser Technolog Co. Ltd 74,70

WYBRANA OFERTA: Jiangsu Keyland Laser Technolog Co. Ltd
DATA WYBORU:   30/10/2017
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY: oferta niepodlegająca odrzuceniu, oferta uzyskała największa ilość punktów

3 listopada 2017. Wyniki Konkursu. Zapytanie ofertowe 2/2017/lab dot. robót budowlanych.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na roboty budowlane  do dnia 16 października wpłynęły dwie oferty.

KRYTERIA WYBORU OFERENT/ DOSTAWCA/
WYKONAWCA
 PRZYZNANE PUNKTY
1.       Cena netto 60%
2.       Okres gwarancji 20%
3.       Referencje 20 %
Parbud Sp z. o.o 71,43
Edach Sp.z o.o 100

WYBRANA OFERTA: Edach Sp.z o.o
DATA WYBORU:   30/10/2017
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY: oferta niepodlegająca odrzuceniu, oferta uzyskała największa ilość punktów

15 października 2017. Wyniki Konkursu. Zapytanie ofertowe 1/2017/lab Dostawa wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na dostawy wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego do nowopowstałego laboratorium fotowoltaicznego do dnia 28 września do godz. 14.30 wpłynęła jedna oferta.   Oferta firmy Techstream  spełnia wymagania konkursu,  uzyskała 89,72 punktów, a jej wartość  mieści się w zakładanym na zakup budżecie.

WYBRANA OFERTA: Techstream Ltd
DATA WYBORU:   12/10/2017
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY: jedyna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu

26 kwietnia 2017. Wyniki Konkursu na Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego

W odpowiedzi na ogłoszony 11 kwietnia br w związku z planowaną realizacją Projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego innowacyjnych modułów fotowoltaicznych i ubieganiu się o jego dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w konkursie 1/1.1.1./2017,  Konkurs na Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego, nie wpłynęła żadna oferta.