Wybór ofert w konkursach

3 listopada 2017. Wyniki Konkursu. Zapytanie ofertowe 1/2017/B+R Dostawa Systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact.
3 listopada 2017. Wyniki Konkursu. Zapytanie ofertowe 2/2017/lab dot. robót budowlanych.
15 października 2017. Wyniki Konkursu. Zapytanie ofertowe 1/2017/lab Dostawa wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego
26 kwietnia 2017. Wyniki Konkursu na Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego