PO CO NAM INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA?

JAK TO DZIAŁA ?
Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną bezpośrednio zasila urządzenia elektryczne w twoim domu. Gdy produkcja energii jest większa niż zapotrzebowanie, nadwyżki automatycznie oddawane są do sieci i pomniejszają  rachunek za pobraną z sieci energię.

CO ZYSKUJEMY?

Oszczędności zamieniające się w zysk
Inwestujemy w instalację, która od chwili zamontowania pozwala nam na obniżenie rachunków za energię.
Dzięki możliwości odsprzedaży nadwyżek energii do sieci mamy zagwarantowany stały dochód. Po kilku latach będziemy mogli cieszyć się całkowicie darmową energią, co znacząco odciąży domowy budżet.
Koszt optymalnie dobranej instalacji fotowoltaicznej zwróci się po około 6-8 latach. Okres ten możemy skrócić nawet do
4-5 lat, korzystając z różnego rodzaju dofinansowań, np. programów „Mój prąd”, „Czyste powietrze” czy też ulgi termomodernizacyjnej.

Bezpieczeństwo i Niezależność
Wszystkie analizy wskazują, że ceny energii elektrycznej będą rosnąć. Instalacja fotowoltaiczna uniezależnia nas od podwyżek cen.
Nasze finanse są bezpieczne, ponieważ nawet w czasie większego zapotrzebowania na energię, odprzedaż nadwyżek w innym okresie zrównoważy zakup energii z sieci.
Coraz większe zapotrzebowanie na energię, przy niewystarczającej strukturze sieci, zwiększa ryzyko przerw w dostawie energii elektrycznej. Posiadając niezależne źródło energii, zyskujemy niezależność.

Czystsze środowisko

Instalacja fotowoltaiczna to podwójnie czysty zysk.
W aktywny sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska, wykorzystujemy odnawialne źródła energii i ograniczamy
emisję CO2.